Til innholdet

Retningslinjer sosiale medier

Alle ansatte i Rennebu kommune skal ha et bevisst forhold til hvordan de opptrer i sosiale medier, både på vegne av arbeidsgiver og som privatperson.

Innledning

Bruk av sosiale medier skal være et verktøy i kommunens kommunikasjonsarbeid, og brukes til formidling av informasjon, kunngjøring, dialog og omdømmebygging. Sosiale medier supplerer, og skal ikke erstatte andre tradisjonelle kommunikasjonskanaler.

Rennebu kommunes vedtatte etiske retningslinjer fastslår at kommunen legger stor vekt på åpenhet, redelighet, ærlighet, lojalitet og respekt i all sin virksomhet. Alle i organisasjonen skal opptre med høflighet og respekt og ikke opptre på en måte som kan krenke enkeltpersoner. Dette gjelder også ved bruk av sosiale medier som elektroniske møtesteder.

Journalføring og arkivering

Servicetorget har ansvar for å registrere eventuelt arkivverdig materiale. Henvendelser, spørsmål og kommentarer som krever saksbehandling, skal journalføres. Publikum skal i slike tilfeller bli gjort oppmerksom på at de må henvende seg via epost eller brev da vi ikke driver saksbehandling via Facebook. Lovstridige innlegg, uthenging av enkeltpersoner, sjikane og lignende slettes så snart de oppdages.

      
Bruk av sosiale medier

Bare oppnevnte administratorer som agerer under navnet Rennebu kommune; publiserer, svarer og kommenterer.

Alle øvrige innlegg betraktes som privat ytring. Det er vanskelig om enn umulig å skille bruk av sosiale medier i arbeid og i fritid. Ansatte må være seg bevisst sitt ansettelsesforhold i Rennebu kommune ved kommunikasjon på sosiale medier.

  • Avklar hvilken rolle du har når du publiserer.
  • Tenk gjennom konsekvensene før du publiserer – vær saklig.
  • Publiser informasjon som er aktuell, relevant og basert på fakta.
  • Vær positiv, også når du svarer på negative kommentarer. Bruk personlig, profesjonell tone    som inviterer til positiv aktivitet.
  • Støtt opp om kommunens mål og visjon.
  • Beskytt taushetsbelagt og konfidensiell informasjon, brukere, pårørende og ansatte.
  • Ikke foreta saksbehandling i sosiale medier.
  • Henvendelser som er rettet direkte til kommunen, besvares av administrator.
  • I krisesituasjoner styrer kommunes kriseledelse all kommunikasjonsvirksomhet.
  • Politiske henvendelser skal alltid henvises til politisk nivå.
Logo Rennebu kommune

       
Retningslinjene er basert på: Datatilsynet, DIFI (retningslinjer), KS, Etiske retningslinjer og nøkkelverdier for Rennebu kommune.

Publisert: 16. januar 2014 ▪ Sist endret: 16. januar 2014