Til innholdet

Våre nøkkelverdier

Ledere og medarbeidere

Lederavtalene i Rennebu kommune bygger på våre nøkkelverdier, ledelsesprinsipper og rammevilkår for ledere.

Nøkkelverdiene er kommunens verdigrunnlag og ligger til grunn for all vår virksomhet.

Nøkkelverdiene skal være retningsgivende for organisering av virksomheten, for utviklingen av bedriftskulturen og for all virksomhetsplanlegging.

Juni 2009 – Rådmannen

Samhandling
Ledere og medarbeidere i fellesskap preget av åpenhet, tillit og medvirkning er det beste grunnlag for å løse kommunens oppgaver.

Service
Forståelse for andre menneskers behov og respekt for den enkeltes egenverdi og selvfølelse, skal være styrende for den service vi gir.

Effektivitet
Endringsvilje, lojalitet og målbevissthet hos ledere og medarbeidere skal sikre innbyggernes tjenestebehov uten spill av ressurser.

Kvalitet
Ansvarlighet, ærlighet og integritet hos ledere og medarbeidere skal sikre innbyggerne tjenester med kvalitet de kan ha tillitt til.

Fleksibilitet
Endrede forutsetninger og situasjoner er utfordringer som skal takles med pågangsmot, kreativitet og optimisme.

Rennebu kommmune_logo
Publisert: 16. januar 2014 ▪ Sist endret: 16. januar 2014