Til innholdet

Ledere

Helse - og omsorgsleder Solveig Løkken 416 44 741      
  • Fungerende leder sykehjemmet
Annika Haugen   72 40 25 22    
  • Leder hjemmesykepleie og hjemmehjelp
Wenche Teigen 915 24 137 72 40 25 34    
  • Leder Tjeneste for funksjonshemmede
Hanne Kristin Rise   72 40 25 10     
  • Leder helse - og omsorgskontor
Helge Aalbu  901 30 660 72 40 25 03    
PP-tjenesten Lill-Therese Varsi   72 42 81 23    
Kultur og fritid Astri Snildal 415 87 075 72 42 81 25    
Landbruk og miljø Ståle Solem 416 01 342 72 42 81 41    
Teknisk drift Arne Meland 915 66 317 72 42 81 51    
Rennebu barne- og ungdomsskole Gerd Staverløkk        
Vonheim barnehager Marta Hage 977 70 294 72 42 81 90    
Voll barnehage Ruth Kvam Grøtte   72 40 25 82    
           
Publisert: 10. juni 2009 ▪ Sist endret: 3. august 2017