Til innholdet

Servicefunksjoner

Leder Servicetorget Gerd Krovoll   72 42 81 04    
Regnskapsansvarlig Kine Moen Holiløkk   72 42 81 33    
Leder lønn og skatt Tove Smørsgård   72 42 81 31    
Publisert: 13. mai 2009 ▪ Sist endret: 8. desember 2017