Til innholdet

Aktuelt

Tilkallingsvikarer

Publisert: 21. august 2017

Rennebu barne- og ungdomsskole og SFO

Har du lyst til å lære mer om hvordan du kan forstå og møte ditt barn?

Publisert: 18. august 2017

Nytt De utrolige årene foreldrekurs starter i høst

Forbud mot bruk av piggtråd

Publisert: 17. august 2017

Det kan søkes om SMIL-midler til opprydding av gamle gjerder

Har du mottatt flere brev fra Rennebu barneskole?

Publisert: 8. august 2017

Det har skjedd en feil med utsendelsen

2015004 - 31/3 Detaljreguleringsplan Myrslettet 2.0 med VA-plan - sluttbehandling

Publisert: 4. august 2017

Vedtaket kan påklages innen 04.09.2017.

Trimrommet i hallen åpner 14. august

Publisert: 10. juli 2017 ▪ Sist endret: 31. juli 2017

Åpningstid kl. 07.00 - 14.00

Salg av leiligheter

Publisert: 23. juni 2017

12 leiligheter i Løkkjveien på Berkåk.

2016003 - Reguleringsplan Trondskogen II - sluttbehandling

Publisert: 22. juni 2017

Vedtaket kan påklages innen 01.08.2017.

Skoleskyssruter

Publisert: 13. juni 2017

For skoleåret 2017/2018

4-felts E6 gjennom Rennebu?

Publisert: 23. mai 2017

Åpent møte onsdag 31. mai kl. 19.00