Til innholdet

Aktuelt

Oppstart av reguleringsarbeid for rv. 3 Nåverdalsbrua- Gullikstad i Rennebu kommune

Publisert: 6. mars 2017 ▪ Sist endret: 8. mars 2017

Gi innspill innen 7. april

Status skolereform

Publisert: 3. mars 2017 ▪ Sist endret: 7. mars 2017

Planleggingen er i full gang

Dårlig bredbåndhastighet?

Publisert: 28. februar 2017

Hjelp oss å finne ut hvor det er dårlig dekning ved å registrere det på STFK sine sider

Ung skaperlyst entrepenørskapsmesse

Publisert: 23. januar 2017

Onsdag 1. februar i Rennebuhallen

Vedtatt budsjett og økonomiplan 2017-2020

Publisert: 16. januar 2017 ▪ Sist endret: 9. februar 2017

Kommunestyret vedtok budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020

Kommunalteknisk VA-norm

Publisert: 11. januar 2017

Frist for uttalelse 10.03.2017

Forslag om endringer i reguleringsplan Trondskogen II

Publisert: 10. januar 2017 ▪ Sist endret: 24. januar 2018

Merknader til forslaget sendes innen 06.03.2017.

Vedtak om gebyrer for 2017

Publisert: 2. januar 2017

Vedtatt av kommunestyret

HAMOS innfører digital tømmekalender fra 01.01.2017

Publisert: 29. november 2016

- miljøvennlig og alltid tilgjengelig! 

Er du klar for det digitale radioskiftet?

Publisert: 28. november 2016

Radioskiftet nærmer seg med stormskritt. Vet du hvilke radiokanaler som blir heldigitale og når radioskiftet skjer der du bor?