Til innholdet

Aktuelt

Salg av leiligheter

Publisert: 23. juni 2017

12 leiligheter i Løkkjveien på Berkåk.

2016003 - Reguleringsplan Trondskogen II - sluttbehandling

Publisert: 22. juni 2017

Vedtaket kan påklages innen 01.08.2017.

Skoleskyss

Publisert: 13. juni 2017 ▪ Sist endret: 21. februar 2018

For skoleåret 2017/2018

4-felts E6 gjennom Rennebu?

Publisert: 23. mai 2017

Åpent møte onsdag 31. mai kl. 19.00 

Opplev kommunen vår med Frisklivssentralen

Publisert: 23. mai 2017 ▪ Sist endret: 24. mai 2017

Turene er gratis og er åpen for alle

Vi ønsker din mening om grensejustering Rennebu – Oppdal

Publisert: 11. mai 2017

Frist for innspill er 9. juni 2017

Høring av forslag til planstrategi for Rennebu kommune 2016 - 2019

Publisert: 2. mai 2017

Innspill sendes kommunen innen 6. juni 2017

Høring – forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller bolig

Publisert: 24. april 2017 ▪ Sist endret: 25. april 2017

Uttalelser sendes Rennebu kommune innen 18. mai

Har du opprettet din egen digitale postkasse?

Publisert: 24. april 2017

Digipost eller Eboks?

Leiekjørere

Publisert: 7. april 2017

Oversikt over leiekjørere og kjøretidsbestemmelser