Til innholdet

Aktuelt

Et klart NEI

Publisert: 14. september 2016

Innbyggerne i Rennebu ønsker ikke en kommunesammenslåing med Oppdal

Resultatet fra forhåndsstemmingen

Publisert: 12. september 2016

Er klart

Asfaltering av kommunale veier

Publisert: 6. september 2016

Postmyrveien, krysset sør for Cirkel K og deler av Mjukliveien

2016003 - Varsel om endring av reguleringsplan Trondskogen del II

Publisert: 23. august 2016 ▪ Sist endret: 24. august 2016

Frist for innspill 19.09.2016.

Kommunereformen

Publisert: 7. juli 2016

Informasjon om rådgivende folkeavstemming

Hvilke ønsker har lokale friluftslivutøvere for Trollheimen og Innerdalen?

Publisert: 6. juli 2016

Se etter selvregistreringskassene og fyll ut et kort

Boligfeltet i Trondskogen II

Publisert: 23. juni 2016 ▪ Sist endret: 24. juni 2016

Kjøring med store biler i forbindelse med utbygging

2015004 - Detaljreguleringsplan Myrslettet 2.0

Publisert: 20. juni 2016 ▪ Sist endret: 28. juni 2016

Høring og offentlig ettersyn til 12.08.2016.

Hva skal vår nye kommune hete?

Publisert: 17. juni 2016

Du som er innbygger i Oppdal og Rennebu kan være med å foreslå navn!

Reguleringsplan for E6 gjennom Rennebu kommune er vedtatt

Publisert: 9. juni 2016 ▪ Sist endret: 24. januar 2018

Fristen for å klage på vedtaket er 4. juli