Til innholdet

Aktuelt

Varsel om endring av planavgrensning for områderegulering av Berkåk sentrum

Publisert: 26. oktober 2016

Frist for innspill 24. november 

Reguleringsplan for Rv3 Hedmark grense - Nåverdalsbrua

Publisert: 11. oktober 2016 ▪ Sist endret: 3. februar 2017

Vedtatt i kommunestyret 22.09.2016

Vi har barn som trenger deg

Publisert: 10. oktober 2016

Har du tid?

Medisin som sendes fra Oppdal Apotek

Publisert: 7. oktober 2016 ▪ Sist endret: 6. januar 2017

Hentes på Coop Prix Berkåk fra 10. oktober

Statuen av Magne Myrmo

Publisert: 26. september 2016

Har ikke løpt sin vei....

Kartlegging bredbåndshastighet

Publisert: 19. september 2016

Hjelp oss å kartlegge og legge grunnlaget for videre utbygging

Et klart NEI

Publisert: 14. september 2016

Innbyggerne i Rennebu ønsker ikke en kommunesammenslåing med Oppdal

Resultatet fra forhåndsstemmingen

Publisert: 12. september 2016

Er klart

Asfaltering av kommunale veier

Publisert: 6. september 2016

Postmyrveien, krysset sør for Cirkel K og deler av Mjukliveien

2016003 - Varsel om endring av reguleringsplan Trondskogen del II

Publisert: 23. august 2016 ▪ Sist endret: 24. august 2016

Frist for innspill 19.09.2016.