Til innholdet

Aktuelt

Kommunereformen

Publisert: 7. juli 2016

Informasjon om rådgivende folkeavstemming

Hvilke ønsker har lokale friluftslivutøvere for Trollheimen og Innerdalen?

Publisert: 6. juli 2016

Se etter selvregistreringskassene og fyll ut et kort

Boligfeltet i Trondskogen II

Publisert: 23. juni 2016 ▪ Sist endret: 24. juni 2016

Kjøring med store biler i forbindelse med utbygging

2015004 - Detaljreguleringsplan Myrslettet 2.0

Publisert: 20. juni 2016 ▪ Sist endret: 28. juni 2016

Høring og offentlig ettersyn til 12.08.2016.

Hva skal vår nye kommune hete?

Publisert: 17. juni 2016

Du som er innbygger i Oppdal og Rennebu kan være med å foreslå navn!

Reguleringsplan for E6 gjennom Rennebu kommune er vedtatt

Publisert: 9. juni 2016 ▪ Sist endret: 24. januar 2018

Fristen for å klage på vedtaket er 4. juli

Detaljregulering Rv3 Hedmark grense - Nåverdalsbrua

Publisert: 6. juni 2016 ▪ Sist endret: 9. juni 2016

Frist for å sende inn merknader til planen er 05.08.2016

2010015 - 14/1 - Reguleringsplan Svarthamran hytteområde - sluttbehandling

Publisert: 4. juni 2016 ▪ Sist endret: 6. juni 2016

Vedtaket kan påklages innen 27.06.2016.

E-Faktura/ AvtaleGiro

Publisert: 3. juni 2016

Ønsker du å «slippe» papirfaktura fra Rennebu kommune?

Gjerding rundt hytter

Publisert: 2. juni 2016 ▪ Sist endret: 8. juni 2016

 – hva er lov og ikke lov i Rennebu