Til innholdet

Aktuelt

Utvidelse av Trondskogen boligfelt

Publisert: 3. februar 2016 ▪ Sist endret: 15. september 2017

Tomtene måles opp i oktober

Utbygging av nye tomter

Publisert: 3. februar 2016

Utbygging av nye tomter i Løkkjveien på Berkåk er i gang

Skyting for mestring

Publisert: 26. januar 2016

Oppstartsmøte med NTNU for prosjektet 26. januar.

Ny E6

Publisert: 22. januar 2016

Kan nå også sees i kommunens kartløsning for nettbrett/mobil og windowsmobiler

Detaljregulering E6 Ulsberg - Vindåsliene, høring/offentlig ettersyn og folkemøte

Publisert: 13. januar 2016 ▪ Sist endret: 3. februar 2016

Frist for innspill 03.03.2016

Film av ny E6

Publisert: 11. januar 2016

Strekningen Ulsberg - Garli

Nye regler om ansvar i byggesaker

Publisert: 6. januar 2016

Fra 1. januar 2016 trådte nye regler om ansvarsrett i kraft.