Til innholdet

Aktuelt

Ta hensyn i trafikken

Publisert: 15. februar 2016

Vonheim barnehage oppfordrer til at det tas hensyn når de er ute å går på Berkåk.

Nye Veier AS har ansvaret for utbygging av ny E6 fra Ulsberg til Melhus

Publisert: 12. februar 2016

www.byggvei.no finner du mer informasjon

Begrensning parkeringsmuligheter ved Rennebuhallen

Publisert: 12. februar 2016

Personer med parkeringsbevis kan parkere på grusbaneområdet

Parkering Rennebuhallen

Publisert: 9. februar 2016

Det er forbudt å parkere på skolens område og grusbanen.

Utvidelse av Trondskogen boligfelt

Publisert: 3. februar 2016 ▪ Sist endret: 15. september 2017

Tomtene måles opp i oktober

Utbygging av nye tomter

Publisert: 3. februar 2016

Utbygging av nye tomter i Løkkjveien på Berkåk er i gang

Skyting for mestring

Publisert: 26. januar 2016

Oppstartsmøte med NTNU for prosjektet 26. januar.

Ny E6

Publisert: 22. januar 2016

Kan nå også sees i kommunens kartløsning for nettbrett/mobil og windowsmobiler

Detaljregulering E6 Ulsberg - Vindåsliene, høring/offentlig ettersyn og folkemøte

Publisert: 13. januar 2016 ▪ Sist endret: 3. februar 2016

Frist for innspill 03.03.2016

Film av ny E6

Publisert: 11. januar 2016

Strekningen Ulsberg - Garli