Til innholdet

Aktuelt

Leiekjørere

Publisert: 7. april 2017

Oversikt over leiekjørere og kjøretidsbestemmelser

Inspirasjonsdag om framtidsmuligheter i landbruket

Publisert: 4. april 2017

Nå har du mulighet til å bli med å utvikle landbruket i Rennebu

Status skolereform

Publisert: 29. mars 2017 ▪ Sist endret: 31. mars 2017

29. mars 2017

Rennebu kommunes kulturpris 2017

Publisert: 27. mars 2017 ▪ Sist endret: 31. mars 2017

Send inn forslag på kandidater til kulturprisen innen 1. mai

Koordinator Vannområde Orkla

Publisert: 16. mars 2017

Søknadsfrist:06.04.2017

Høring - planlagt utbygging av bredbånd

Publisert: 9. mars 2017 ▪ Sist endret: 19. april 2017

Høringsfrist 10.04.2017

Oppstart av reguleringsarbeid for rv. 3 Nåverdalsbrua- Gullikstad i Rennebu kommune

Publisert: 6. mars 2017 ▪ Sist endret: 8. mars 2017

Gi innspill innen 7. april

Status skolereform

Publisert: 3. mars 2017 ▪ Sist endret: 7. mars 2017

Planleggingen er i full gang

Kommunalt tilskudd til kulturarbeid

Publisert: 28. februar 2017

Søknadsfrist 1. april

Dårlig bredbåndhastighet?

Publisert: 28. februar 2017

Hjelp oss å finne ut hvor det er dårlig dekning ved å registrere det på STFK sine sider