Til innholdet

Aktuelt

Er du klar for det digitale radioskiftet?

Publisert: 28. november 2016

Radioskiftet nærmer seg med stormskritt. Vet du hvilke radiokanaler som blir heldigitale og når radioskiftet skjer der du bor?

Innspill navneforslag adressering

Publisert: 23. november 2016

Forslag til navn på områdene som skal tildeles adresser i Rennebu er lagt ut til høring, og vi inviterer alle innbyggerne til å gi innspill. 

Spørreundersøkelse om forvaltning av Forollhogna fjellområde

Publisert: 17. november 2016

Din mening er viktig. Svarfrist 5.desember 2016.

Rådmannens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020

Publisert: 15. november 2016

Behandles i kommunestyret 10. januar 2017.

Bruksplan for skolene og barnehagene i Rennebu

Publisert: 8. november 2016

Høringsfrist 5. desember 

Ledig leilighet i Boligavdelingen

Publisert: 1. november 2016

Søknadsfrist 18.11.2016

Gratis kurs

Publisert: 1. november 2016

Innføring og bruk av ny skogbruksplan

Trenger du hjelp?

Publisert: 1. november 2016

Til planting, ungskogpleie, beiterydding eller generelt pleie av kulturlandskap

Mindre endring av bestemmelsene i reguleringsplan Trondskogen II

Publisert: 26. oktober 2016 ▪ Sist endret: 22. februar 2017

Vedtaket kan påklages innen 24.11.2016.

Varsel om endring av planavgrensning for områderegulering av Berkåk sentrum

Publisert: 26. oktober 2016

Frist for innspill 24. november