Til innholdet

Aktuelt

Pårørendeskole demens

Publisert: 19. september 2016

Påmeldingsfrist 10. oktober

Et klart NEI

Publisert: 14. september 2016

Innbyggerne i Rennebu ønsker ikke en kommunesammenslåing med Oppdal

Frisktrim starter opp igjen

Publisert: 14. september 2016

Onsdag 21. september kl. 08.30-09.30

Resultatet fra forhåndsstemmingen

Publisert: 12. september 2016

Er klart

NAV Berkåk

Publisert: 9. september 2016

Holder stengt mandag 12. september

SMS angående folkeavstemmingen

Publisert: 9. september 2016

Utsendt i dag

Asfaltering av kommunale veier

Publisert: 6. september 2016

Postmyrveien, krysset sør for Cirkel K og deler av Mjukliveien

Anbudskonkurranse

Publisert: 5. september 2016

Vintervedlikehold av kommunale veier 

Høring om drift av Rennebu gjenvinningsstasjon

Publisert: 2. september 2016

Frist for uttalelser 20.09.2016.

Ledig leilighet i omsorgsboligen på Berkåk

Publisert: 30. august 2016

Søknadsfrist 21.09.2016