Til innholdet

Aktuelt

Offentlig ettersyn

Publisert: 1. juli 2009 ▪ Sist endret: 17. juli 2009

Byggesak

Byggesakskontoret har telefon - og besøkstid mandag 08.00 - 12.00, resten av uka er telefon- og besøkstiden 12.00 - 15.30.

Møter kan med fordel avtale på forhånd ved å ringe:

Servicetorget - 72 42 81 00

Byggesaksrådgiver - 72 42 81 21.

Byggesaksbehandler - 72 42 81 22.

____________________________________________________

Dokument Planer