Til innholdet

2010018 - 96/1 - Endring av reguleringsbestemmelser Åsen hyttegrend - sluttbehandling

Vedtaket kan påklages innen 12.10.2018.

Utvalg for miljø, teknikk og landbruk vedtok i møte 05.09.2018 sak 36/18 endring av reguleringsbestemmelser for Åsen hyttegrend.

Eventuell klage må sendes skriftlig innen 12.10.2018 til postmottak@rennebu.kommune.no eller til Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu.

    

Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplan fremsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.

Publisert: 13. september 2018 ▪ Sist endret: 13. september 2018