Til innholdet

2015001 - 21/58 Sørøyåsen, delplan Herremskjølen - sluttbehandling

Vedtaket kan påklages innen 12.10.2018.

Kommunestyret vedtok i møte 06.09.2018 sak 29/18, reguleringsplan Sørøyåsen, delplan Herremskjølen med rammeplan for vann og avløp.

Plankart, bestemmelser og rammeplan for vann og avløp er ikke opprettet i forhold til vedtaket.

Eventuell klage må sendes skriftlig innen 12.10.2018 til postmottak@rennebu.kommune.no eller til Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu.

Plankart [344,88 kB]

   

Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplan framsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.

Publisert: 13. september 2018 ▪ Sist endret: 13. september 2018