Til innholdet

2015004 - Detaljreguleringsplan Myrslettet 2.0

Høring og offentlig ettersyn til 12.08.2016.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, vedtok Utvalg for miljø, teknikk og landbruk i møtet 29.04.2016 i sak 11/16 å legge ut forslag til detaljreguleringsplan Myrslettet 2.0 med VA-plan ut til høring og offentlig ettersyn.

Planområdet ligger nord for Granasjøen og vest for Nerskogsveien, og omfatter 33 nye hyttetomter.

Saksdokumentene (Planregisteret)

Plankartet (Hovedkartløsning som krever IE10/IE11 eller FireFox)

Kommunekart (Nettbrett/mobil og andre nettlesere på PC

Merknader og innspill til planforslaget sendes:
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu
eller på e-post: postmottak@rennebu.kommune.no innen 12.08.2016.

Publisert: 20. juni 2016 ▪ Sist endret: 28. juni 2016