Til innholdet

2016003 Endring av reguleringsplan Trondskogen II - sluttbehandling

Vedtaket kan påklages innen 12.10.2018.

Kommunestyret vedtok i møte 06.09.2018 sak 30/18, endring av reguleringsplan Trondskogen II.

Eventuell klage må sendes skriftlig innen 12.10.2018 til postmottak@rennebu.kommune.no eller til Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu.

  

Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplan framsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.

Publisert: 13. september 2018 ▪ Sist endret: 13. september 2018