Til innholdet

Endringer i forbindelse med opptak i barnehage

Gjelder fra hovedopptak i mars 2019

Kommunestyret vedtok i møte i juni at tidligere praksis med «garantert» opptak gjennom hele barnehageåret til ønsket barnehage opphører. Det vil bli et samordnet hovedopptak med søknadsfrist 1. mars. Det kan søkes om opptak hele året, og søknader vil bli vurdert ved supplerende opptak dersom det er ledige plasser. Om en barnehage er full, vil søkerne kunne tilbys plass ved den andre barnehagen. Endringen vil gjelde fra hovedopptaket i mars 2019, det vil si at praksisen med «garantert» plass gjennom hele barnehageåret gjelder ut barnehageåret 2018/2019.

Bakgrunnen for endringen er at det har kommet en ny norm for pedagogisk bemanning i barnehagene i Norge. Denne normen skal bidra til å utjevne variasjoner i barnehagene i Norge og samtidig heve kvaliteten. I forbindelse med innføringen av den nye normen for pedagogisk bemanning, blir det endringer i praksisen for opptak i barnehagene Rennebu kommune.

Publisert: 10. juli 2018 ▪ Sist endret: 10. juli 2018