Til innholdet

Endringer på foreslåtte vegparseller i Rennebu

Frist for innspill er 1. april

De fleste har vel fått med seg at Rennebu har satt navn på en god del veier rundt omkring i kommunen. Dette er en omstendelig prosess som skal behandles av stedsnavnutvalget – så ut på høring – så behandles av de politiske myndigheter – så sendes til språkrådet. Om språkrådet har noen merknader må en følge samme prosess igjen.

Språkrådet hadde en del kommentarer til noen parsellnavn i Rennebu. Vi har derfor behandlet dette igjen i stedsnavnsutvalget, og kommer med følgende tilråding:

Parsell 23 Åsenveien. Språkrådet det kunne forveksles med Åsenveien som er en annen parsell. Stedsnavnutvalget går for vårt opprinnelige forslag.

Parsell 57 Røbekken. (Røbekkdalen)Vårt opprinnelige forslag var med skrivemåten Rødbekken. Språkrådet mener opprinnelsen til navnet var rydning. Vi mener vel fortsatt at navnet stammer fra rødfargen på bekken som igjen kommer til jernforekomst i vannet. Språkrådets argument er at det da ville hete Raudbekken. Vi ser det slik at dette ikke er en så stor sak at det er grunn til å protestere.

Parsell 18 Søndre Holtveien.

Parsell 104 Nordre Holtveien. Språkrådet mener at den opprinnelig foreslåtte benevnelsen med Holtveien sør og Holtveien nord ikke er i samsvar med normeringsregler i norsk.

Parsell 58 og 59 slås sammen slik at vi får benevnelsen Hestvatnet. Dermed unngår vi retningsanvisning som opprinnelig foreslått.

Parsell 60 Hestvatnet Vest. Vi foreslår å holde på det opprinnelige forslaget fordi Vestre Hestvatnet indikerer at det finnes to stykker Hestvatn. Her må derfor logikken gå foran normeringsregelen, mener vi.

Parsell 63 Østre Dalan

Parsell 64 Vestre Dalan

Parsell 79 Nordre Mastveien

Parsell 80 Vestre Mastveien

Parsell 71 Pederveien. Språkrådet etterlyste litt mer bakgrunn for benevnelsen. De vil helst unngå å benevne en vei om det viser seg at personen det gjelder er nålevende. Det er ikke tilfelle her.

Parsell 72 Brattsetsæterveien. Her har det beklageligvis falt ut en bit av navnet. Men med denne skrivemåten skal det være riktig

Så har vi fått en god del reaksjoner på benevnelsen Gammelveien på  den veien som går fra Oppdalsgrensa og ned til Sundset. Denne veien har i folkelig omtale hatt benevnelsen Gamle Kongevei rett og slett fordi den er en del av den gamle kongeveien. Veien heter også Gamle Kongevei på Oppdalssida og er fortsettelsen av den gamle kongeveien over Dovre. Stedsnavnutvalget foreslo også opprinnelig å kalle veien Gamle Kongevei, men dette måtte endres i og med at veien ikke hang sammen med Gamle Kongevei som er et etablert veinavn på Berkåk. Også denne veistubben er en bit av den opprinnelige kongeveien som kom fram med bru over Orkla ved Vangseng og opp forbi Bjerkaker.

Stedsnavnsutvalget har stor forståelse for de argumenter som er kommet inn fra en del oppsittere langs den gamle kongeveien lengst sør i kommunen. Dette er en lang vei med historisk tyngde som fortsetter direkte over kommunegrensa. Veien er også en del av Pilegrimsleden og kan sånn sett ha en verdi som merkevare.

Stedsnavnsutvalget har derfor kommet fram til at :

Gamle Kongevei erstatter benevnelsen Gammelveien

Vassliveien innbefatter også den biten som hittil har vært Gamle Kongevei på Berkåk. Gamle Kongevei på Berkåk faller derfor ut.

Forslagene sendes nå til høring fram til 1. april 2018

Publisert: 2. mars 2018 ▪ Sist endret: 2. mars 2018