Til innholdet

Erstatning for skog - og beiteskader etter hjortevilt

Søknadsfrist 1. juni

Rennebu utmarksråd har satt frist til 1. juni for søknad om erstatning for skogskader og beiteskader etter hjortevilt.

Mer informasjon finner du her: 

http://utmarksradet.no/index.php?pageID=807

Publisert: 11. mai 2018 ▪ Sist endret: 11. mai 2018