Til innholdet

Har du fritidsbolig i Rennebu kommune?

Viktig informasjon om faktura

Feier

Du vil i disse dager motta faktura på kommunale avgifter. Nytt denne gangen er at alle med fritidsbolig vil bli fakturert for feiing, da det er innført et lovkrav om feiing og tilsyn i alle fritidsboliger. Dette beløpet er fastsatt til kr 525 for alle fritidsboliger/sæterhus.

Under første besøk vil feieren sammen med eier, bli enige om hvor ofte det skal feies og prisen vil heretter variere ut fra hyppigheten på feiingen, en såkalt behovsprøvd feiing.

Alle henvendelser angående feiing og fakturering av feiing rettes til Trøndelag Brann og redning tlf. 41 66 70 00 eller epost: feier@tbrt, som har ansvaret for feietjenesten i Rennebu kommune.

Publisert: 31. august 2017 ▪ Sist endret: 1. september 2017