Til innholdet

Høring - Endring av reguleringsplan Trondskogen II

Frist for innspill 06.06.2018.

Utvalg for miljø, teknikk og landbruk vedtok i møtet 04.05.2018 i sak 23/18 å legge forslag til endring i reguleringsplan Trondskogen del II ut på høring.

Innspill sendes til:
postmottak@rennebu.kommune.no eller Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu innen 06.06.2018.

MTL-sak 23/18 [301,84 kB]
Publisert: 15. mai 2018 ▪ Sist endret: 15. mai 2018