Til innholdet

Leder Pleie og omsorg

Søknadsfrist 15.02.2018

Vi er inne i en omstillingsfase der vi planlegger nytt Helsesenter. Det er vedtatt nedfasing av antall institusjonsplasser samtidig med en videre utvikling av hjemmebaserte tjenester der livskvalitet, mestring og verdighet for brukeren settes i sentrum.

Leder for pleie og omsorg vil ha en sentral rolle i dette arbeidet i samarbeid med sitt lederteam, med ansatterepresentanter samt med politisk og administrativ ledelse.

Stillingsutlysning og elektronisk søknadsskjema finner du her. 

Publisert: 11. januar 2018 ▪ Sist endret: 12. februar 2018