Til innholdet

Ledige omsorgsboliger og trygdeleiligheter Berkåk

Søknadsfrist 3. september

Det er ledig omsorgsleiligheter

i omsorgsboligen på Berkåk

Leilighetene er på ca. 42 m² + bod

Husleie er på kr. 4.725,- pr. måned

+ strøm etter forbruk.

 

Det er ledig trygdeleiligheter i

Gamle kongevei 30 og 32

Leilighetene er på ca. 30 og  40 m² + bod.

Husleie er på kr. 1.469,- og 3.173,- pr. måned

 

Det kan søkes om bostøtte. Mer informasjon om Bostøtte finner du her

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved henvendelse til Helse og omsorg, tlf. 72 40 25 05/ 72 40 25 03. Eller lastes ned her

Søknad sendes:

Rennebu helsesenter
Gamle kongevei 39A, 7391 Rennebu

Publisert: 6. juli 2018 ▪ Sist endret: 6. juli 2018