Til innholdet

Ledige omsorgsboliger på Berkåk

Søknadsfrist 27. februar

Ledig leilighet i omsorgsboligen

Leiligheten er på 45 m² + tilhørende bod.
Husleie er på kr. 4674,- pr. måned + strøm etter forbruk.

Ledig leilighet i boligavdelingen
Leiligheten er på 35 m² + tilhørende bod. 
Husleie er på kr. 4.156,- pr. måned + strøm kr.1069,-.

Det kan søkes om bostøtte. Mer informasjon om Bostøtte finner du her

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved henvendelse til Helse og omsorgskontor 72 40 25 05 eller 72 40 25 03. Eller lastes ned her

Søknad sendes:

Rennebu helsesenter, 
Gamle Kongevei 39A, 7391 Rennebu

Publisert: 13. februar 2017 ▪ Sist endret: 13. februar 2017