Til innholdet

Nye gebyrsatser

Gjelder fra 01.01.2018

Rennebu kommunestyre vedtok i møte 14.12.2017 nye gebyrsatser som gjelder fra 01.01.2018.

 Gebyrregulativene finner du her.  Du kan også få de ved å kontakte Servicetorget.

      
Rennebu kommune har innført eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. 

Eiendomsskatten utgjør 7 promille av takstverdien for 2018.  For bebygde bolig- og fritidseiendommer er det vedtatt en lavere sats på 3,2 promille.

For eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller staten kan det innvilges fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7 a.
Kommunestyret har allerede gitt fritak for en del slike eiendommer.

Kommunestyrets vedtak kunngjøres i henhold til forvaltningslovens § 38.

Publisert: 20. desember 2017 ▪ Sist endret: 8. januar 2018