Til innholdet

R2030

Vi ønsker kandidater til styringsgruppa som skal se på framtida til Rennebu.

Samfunnet endrer seg stadig raskere, noe som påvirker oss alle. Kommunestyret i Rennebu kommune har vedtatt å starte et arbeid med tanke på å se frem mot 2030 og de endringene vi kan forvente oss. Arbeidet har fått navnet R2030 og skal bestå av en styringsgruppe som skal være bindeleddet mellom prosjekter/tiltak og sørge for tilrettelegging og fremdrift samt være en ressurs for initiativtakere og bidra til å kople kunnskap/kompetanse. Dette er en videreføring av Morgendagens Rennebu, men med et litt annet fokus og arbeidsmetode.
Styringsgruppa skal bestå av 7 personer fordelt på 4 personer og 3 fra Rennebu kommune som er ordfører, representant fra rådmannen og en folkevalgt.

Det ønskes innspill på kandidater til styringsgruppa fra næringslivet, frivillige lag/organisasjoner og grendalag. For å få mer informasjon om R2030 vil det være en presentasjon 22.januar klokken 19.30 i kommunestyresalen.

 

Forslag på kandidater sendes på e-post til ola.oie@rennebu.kommune.no eller SMS på 92610098 med frist 1.februar

Publisert: 15. januar 2018 ▪ Sist endret: 15. januar 2018