Til innholdet

Rennebu kommunes kulturpris 2017

Send inn forslag på kandidater til kulturprisen innen 1. mai

Rennebu kommunes kulturpris har som formål å stimulere kulturarbeidet i kommunen og gjennom prisen vise at det offentlige anerkjenner og setter pris på det frivillige kulturarbeidet som utføres.

Kulturprisen deles ut til enkeltpersoner eller grupper med tilknytning til Rennebu kommune. Lag, foreninger eller institusjoner i Rennebu kan også tildeles prisen.

Enkeltpersoner, lag og foreninger kan sende inn skriftlig og begrunnede forslag til kandidater til kulturprisen innen fristen den 1. mai.

Forslagene sendes til postmottak@rennebu.kommune.no

eller

Rennebu kommune

Myrveien 1

7391 Rennebu

Publisert: 27. mars 2017 ▪ Sist endret: 31. mars 2017