Til innholdet

Salg av leiligheter

12 leiligheter i Løkkjveien på Berkåk.

Rennebu kommune bygger 12 leiligheter i Løkkjveien på Berkåk.

Det planlegges å selge 6 av leilighetene – 3 leiligheter sommeren 2017 og 3 leiligheter i løpet av 1. kvartal 2018. 

Prisen varierer fra kr. 1.909.000,- for en toroms leilighet til kr. 2.787.000 for en fireroms leilighet.

Prospektet finner du her

Fasade Løkkjveien

Du kan også få prospektet ved henvendelse til Servicetorget.

Ønsker du å kjøpe?

Dersom du ønsker å kjøpe leilighet i byggetrinn 1 må du sende skriftlig søknad til Rennebu kommune innen 21. august 2017.  Søknaden sendes på epost: postmottak@rennebu.kommune.no eller Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu.

Det må framgå av søknaden hvilken leilighetstype du ønsker å kjøpe.

     
Det benyttes loddtrekning dersom det er flere interessenter til samme leilighet.

Kjøper må dokumentere fullfinansiering før det inngås kjøpeavtale.

Publisert: 23. juni 2017 ▪ Sist endret: 23. juni 2017