Til innholdet

Skogdag

Lørdag 10. juni

Skogdag 10. juni 2017

Rennebu Oppdal skogeierlag, Rennebu kommune og Oppdal kommune inviterer til skogdag 10. juni.

Oppmøte kl. 10.00 - Gapahuk Tosetveien skogsbilvei. Avkjøring merket fra E6 sør for Stavåbruka i Rennebu (fortsett rett fram ca 800 m etter brua over jernebanen/ avkjøring skytebanen)

Tema for dagen

  • Praktisk bruk av nye skogbruksplaner i felt. Befaring av ulike bestand og mulige tiltak
  • Informasjon fra kommunene med fokus på foryngelse
  • Annen info fra skogeierlaget og Allskog
  • Kaffe og servering
Publisert: 1. juni 2017 ▪ Sist endret: 1. juni 2017