Til innholdet

Søknad om barnehageplass i Rennebu

Søknadfristen er 1. mars

Illustrasjonsbilde hender

Fristen for å søke om plass i barnehage eller endring av tilbud barnehageåret 2018/2019 er 1. mars 2018.

Alle søknader, enten det gjelder ny barnehageplass eller endring av tilbud skal du søke elektronisk.

Her finner du søknadsskjema

Her finner du informasjon om barnehagetilbudene.

Det tas forbehold om at det kan bli endringer i barnehagetilbudene som er beskrevet i Informasjon om barnehagetilbud og søknad om barnehageplass 2018/2019.

 Du får svar på søknaden innen en måned etter søknadsfristen.

Publisert: 31. januar 2018 ▪ Sist endret: 31. januar 2018