Til innholdet

Status skolereform

Planleggingen er i full gang

Etter kommunestyrevedtak 10. Januar i år, der det ble bestemt at alle elevene skal samles på en felles barne- og ungdomsskole på Berkåk fra kommende skoleår, er planleggingen nå i full gang.
- For de enkelte klassetrinn er det stort sett bestemt hvem som skal være kontaktlærere, hvordan opplæringsteamene skal være, og fordeling av faglærere. Informasjon om dette sendes ut til foreldrene i disse dager.

De ansatte ved skolen vil bruke tid på detaljert planlegging fremover, og på planleggingsdagen 15. mars skal teamene se nærmere på opplæringstilbudet og det pedagogiske innholdet for de enkelte trinn.

Lokaler
Et sentralt tema i planleggingen har vært lokaliteter, og her er det nå utarbeidet to alternativer. Det ene er basert på dagens arealer, og det andre skisserer en løsning der bibliotekets lokaler benyttes i tillegg.
- Det har i flere år vært et ønske at biblioteket skulle vært mer synlig og tilgjengelig, og nå har vi muligheten til å flytte biblioteket til ledige lokaler i Birkabygget på Torget. Dette fremmes nå som et forslag, og skal behandles i HOO 9. mars og i kommunestyret 23. mars som påpeker at dette vil bety over 200 m2 ekstra areal til skolen, og selvsagt bedre plass og gunstigere løsninger.

Bli bedre kjent
For de nye elevgruppene vil det videre framover bli lagt opp til en del felles arrangement, slik at de kan møtes og bli bedre kjent. Etter at kommunestyret har tatt stilling til spørsmålet om lokaler vil også foreldre bli invitert til orientering og omvisning.
Også i skoleledelsen vil det bli noen endringer, og her er det flere stillinger som skal bekles.
- Nåværende rektor, Kari Haukdal, varslet tidlig i prosessen at hun ønsker å gå av med pensjon i 2018, så denne stillingen er allerede utlyst eksternt. De øvrige lederstillingene vil i nær framtid bli utlyst internt.

Publisert: 3. mars 2017 ▪ Sist endret: 7. mars 2017