Til innholdet

Støtte til oppkjøring av skiløyper etterjulsvinteren 2018

Søknadsfrist 1. februar

Oppkjørte skispor til Skaumsjøen

Med forbehold om kommunestyrets budsjettbehandling kan det søkes om støtte til oppkjøring av skiløyper for inneværende vinter. Ordningen gjelder de løypekjørerne som ikke inngår kontrakt med kommunen om løypeoppkjøring.

Søknaden sendes Rennebu kommune innen 1. februar 2018

I søknaden ønskes opplysninger om lengden på løypetraseen samt i hvilken periode løypene planlegges oppkjørt.

 

Kulturkontoret

Publisert: 5. januar 2018 ▪ Sist endret: 5. januar 2018