Til innholdet

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Gisna masseuttak, deler av gnr 237 og bnr 2.

Frist for innspill 10. mars.

  
Spørsmål eller innspill kan rettes til:

Ola Fjøsne

Dovrevegen 297, 7340 Oppdal

E-post:post@olafjosne.no

Tlf. mob - 93639487

Publisert: 21. februar 2018 ▪ Sist endret: 21. februar 2018