Til innholdet

Varsel om oppstart detaljregulering - Berkåk Park

Frist for innspill er 31.12.2017

Planområdet Berkåk Park

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette om oppstart av detaljreguleringsarbeid for "Berkåk Park".
Planavgrensningen er vist på kartet og omfatter eiendommen 63/50,93; Samvirkelagstomta, samt deler av eiendommene 1006/25, 63/250 og 63/56,60,62,72,113 i Rennebu kommune.
   
Hensikten med planarbeidet er en tilrettelegging for boligbebyggelse. Planarbeidet omfatter detaljregulering jfr. Pbl. § 12-3.

   
Informasjon om planarbeidet eller innspill som kan ha innvirkning på planarbeidet sendes:

Arkitektene Berg og Østvang AS,

Brutippen 13, 2550 OS i Østerdalen

Alternativt: firmapost@arkitektene.no / 62 47 00 50.

Frist for innspill: 31.12.2017

_

Vis planområdet i kart

Vis planen i planregisteret

Publisert: 5. desember 2017 ▪ Sist endret: 19. januar 2018