Til innholdet

Varsel om oppstart reguleringsplan for Øverli hyttegrend - Nerskogen

Frist for innspill 08.01.2018

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeidet med en detaljreguleringsplan for Øverli hyttegrend på gnr/bnr. 21/15 og 21/47 i Rennebu kommune.

Planområdet omfatter ca. 43 dekar på Sørøyåsen, like ved kommunegrensen mot Oppdal. 

Formålet med ny planen er å legge til rette for 5 nye tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende vann- og avløpsanlegg.
   

Spørsmål rettes til Plankontoret ved Jostein Kongsvik, tlf. 72428161

Innspill til planarbeidet sendes innen 08.01.18 til:

post@plankontoret.net eller

Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

_

Vis planområdet i kart

Vis i Planregisteret

Publisert: 5. desember 2017 ▪ Sist endret: 19. januar 2018