Til innholdet

Varsel om oppstart reguleringsplan for Solbakken, gnr. 14 bnr. 6, Nerskogen

Frist for innspill 27.04.2018

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av arbeidet med detaljreguleringsplan for Solbakken, gnr. 14 bnr. 6 på Nerskogen i Rennebu kommune.

Grunneier Stein Ove Lund og tiltakshaver Lund Hyttebygg AS. Plankontoret er engasjert til å til å gjennomføre planprosessen og utarbeide planforslaget.

Formålet med reguleringsarbeidet er å etablere 4-5 nye boliger og rundt 30 fritidseiendommer.

    

Spørsmål rettes til Plankontoret ved Hilde Storli, tlf. 72 42 81 65.

Innspill til planarbeidet sendes innen 27.04.18 til:

post@plankontoret.net eller

Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

-

Vis planen i planregister

Vis planområdet i kart

Publisert: 22. mars 2018 ▪ Sist endret: 22. mars 2018