Til innholdet

Vis hensyn

Ved bussholdeplassen ved Rennebu barne- og ungdomsskole

Illustrasjonsbilde busstopp

For å unngå farlige trafikksituasjoner ved av- og påstigning på bussholdeplassen ved Rennebu barne- og ungdomsskole, ber vi om at du som kjører bil tar ekstra hensyn i hente/bringetiden.

Minner også om at henting/bringing av SFO-barn og kulturskoleelever skal foregå ved hente/bringeplassen ved kommunehuset. Vi ønsker ingen kjøring på skoleområdet mellom kl. 07.00 - 16.30.

Publisert: 22. august 2017 ▪ Sist endret: 22. august 2017