Til innholdet
Ansatte i administrasjonen

Her finner du en oversikt over de ansatte i administrasjonen i Rennebu kommune.

Rådmann          
Ass. rådmann Lill Hemmingsen Bøe 456 19 590 72 42 81 13    
Fungerende leder sykehjemmet Annika Haugen    72 40 25 21    
Leder Hjemmesykepleien Wenche Teigen 915 24 137 72 40 25 34    
Leder Helse og Omsorg Solveig Løkken 416 44 741 72 40 25 02    
PP-tjenesten Lill - Therese Varsi   72 42 81 23    
Kultur og fritid Astri Snildal   72 42 81 25    
Landbruk og miljø Ståle Solem 416 01 342 72 42 81 41    
Teknisk drift Arne Meland 915 66 317 72 42 81 51    
Rennebu barne- og ungdomsskole Gerd Staverløkk 918 96 042 72 42 81 83    
Vonheim barnehage Marta Hage 977 70 294 72 42 81 90    
Voll barnehage Ruth Kvam Grøtte   72 40 25 82    
Økonomirådgiver Karl Petter Gustafsson   72 42 81 16    
Personalrådgiver Per Ivar Wold 450 07 676 72 42 81 18    
IT-rådgiver Vegard Antonsen 950 60 533 72 42 81 15    
Planrådgiver Terje Daffinrud   72 42 81 17    
Servicetorgleder Gerd Krovoll   72 42 81 04    
Regnskapsansvarlig Kine Moen Holiløkk   72 42 81 33    
Lønningskontor Tove Smørsgård   72 42 81 31