Til innholdet
Ansatte i administrasjonen

Her finner du en oversikt over de ansatte i administrasjonen i Rennebu kommune.

Rådmann Birger Hellan 918 04 103 72 42 81 11    
Ass. rådmann Lill Hemmingsen Bøe 456 19 590 72 42 81 13    
Institusjonsbasert pleie og omsorg Elisabeth Tamnes   72 40 25 21    
Hjemmebasert pleie og omsorg Wenche Teigen 915 24 137 72 40 25 34    
Lege, fysioterapi og helsesøster Solveig Løkken 416 44 741 72 40 25 02    
PP-tjenesten Lill - Therese Varsi   72 42 81 23    
Kultur og fritid Astri Snildal 415 87 075 72 42 81 25    
Landbruk og miljø Ståle Solem 416 01 342 72 42 81 41    
Teknisk drift Arne Meland 915 66 317 72 42 81 51    
Berkåk skole/Rennebu ungdomsskole Kari Haukdal   72 42 81 83    
Innset og Vonheim barnehager Marta Hage 977 70 294 72 42 81 90    
Nerskogen og Voll barnehager Ruth Kvam Grøtte   72 40 25 82    
Innset skole Oddveig Uv Værnes   72 40 25 90    
Voll skole Heidi Reitås Sæther 402 28 590 72 40 25 80    
Økonomirådgiver Karl Petter Gustafsson   72 42 81 16    
Personalrådgiver Per Ivar Wold 450 07 676 72 42 81 18    
IT-rådgiver Vegard Antonsen 950 60 533 72 42 81 15    
Fungerende barnehagerådgiver Ruth Kvam Grøtte   72 40 25 82    
Planrådgiver Terje Daffinrud   72 42 81 17    
Helserådgiver Solveig Løkken   72 40 25 02    
Servicetorgleder Gerd Krovoll   72 42 81 04    
Regnskapsansvarlig Kine Moen Holiløkk   72 42 81 33    
Lønningskontor Tove Smørsgård   72 42 81 31