Til innholdet

2015004 - 31/3 Detaljreguleringsplan Myrslettet 2.0 med VA-plan - sluttbehandling

Vedtaket kan påklages innen 04.09.2017.

Kommunestyret vedtok i møte 15.12.2016 sak 66/16 detaljreguleringsplan Myrslettet 2.0 og VA-plan for samme området i møte 23.03.2017 sak 7/17.

Eventuell klage må sendes skriftlig innen 04.09.2017 til
postmottak@rennebu.kommune.no eller Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu.

Plankart [1,78 MB]
Bestemmelser [315,17 kB]
VA-plan [304,73 kB]
Kart til VA-plan [449,27 kB]

Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplan framsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.

Publisert: 4. august 2017 ▪ Sist endret: 4. august 2017