Til innholdet

2016003 - Reguleringsplan Trondskogen II - sluttbehandling

Vedtaket kan påklages innen 01.08.2017.

Kommunestyret vedtok i møte 11.05.2017 sak 14/17, reguleringsplan Trondskogen II.

Eventuell klage må sendes skriftlig innen 01.08.2017 til postmottak@rennebu.kommune.no                                                    eller til Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu.

Bestemmelser [153,71 kB]
Plankart [2,48 MB]

Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplan framsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.

Publisert: 22. juni 2017 ▪ Sist endret: 22. juni 2017