Til innholdet

Innspill navneforslag adressering

Forslag til navn på områdene som skal tildeles adresser i Rennebu er lagt ut til høring, og vi inviterer alle innbyggerne til å gi innspill. 

Rennebu kommune har vedtatt å tildele offisielle adresser, veiadresse og husnummer på adresserbare bygg. Kommunen er adressemyndighet.

Regelverket knyttet til fastsetting av adresser framgår av Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) og lov om stadnavn (stadnavnslova).

Hovedutvalg for helse, oppvekst og omsorg legger nå ut forslag til navn på første del av de kartfestede parsellene (veiene/områdene) i Rennebu på høring. Resten av områdene uten veiadresse vil bli behandlet senere.

Det blir lagt stor vekt på at lokale navn blir brukt i de aktuelle områdene.

Navneforslagene kan du lese i Servicetorget på Kommunehuset eller du kan åpne de her:

Navneforslag [58,44 kB]

    

Behandling

Forslag med innspill vil bli behandlet i HOO, MTL og godkjennes i Språkrådets stedsnavntjeneste før det blir endelig vedtatt i Kommunestyret.

Slik gir du din uttalelse

Fristen for å komme med innspill til forslaget er 12.01.2017. Alle innspillene må være skriftlige og sendes postmottak@rennebu.kommune.no eller Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Har du spørsmål?

Dersom du lurer på noe kan du ta kontakt med Astri Snildal (enhetsleder kultur og fritid) på
tlf. 72 42 81 25 eller epost: astri.snildal@rennebu.kommune.no

Publisert: 23. november 2016 ▪ Sist endret: 23. november 2016