Til innholdet

Oppstart av planprosess for kommunedelplan - trafikksikkerhet

Frist for innspill 17.01.2018

Formannskapet i Rennebu har vedtatt oppstart av planprogram for kommunedelplan for trafikksikkerhet.

    

Innspill sendes innen 17.01.2018 til:

postmottak@rennebu.kommune.no

Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Publisert: 6. desember 2017 ▪ Sist endret: 6. desember 2017