Til innholdet

Beredskapsplaner

 

 

Helse - og sosial beredskapsplan (pdf)

Smittevernplan (pdf)

Beredskapsplan barnehager (pdf)

Lokal beredskapsplan for NAV Oppdal/Rennebu (pdf)

Trafikksikkerhetsplan (pdf)

Beredskapsplan for skoler (pdf)

Beredskapsplan for Teknisk sektor

Katastrofeplan for helse - og legetjenesten

Retningslinjer for psykososial omsorg og støttetjenester ved større ulykker og katastrofer i kommunen, kriseteamet

Pandemisk smittevernplan

Pandemisk smittevernplan for Rennebu kommune

Publisert: 4. august 2009 ▪ Sist endret: 22. juli 2014