Til innholdet

Høring - Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2018 - 2022

Frist for innspill 27.06.2018.

Formannskapet vedtok i møtet 26.04.2018 i sak 25/18 å legge ut Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2018 - 2022 til offentlig høring og ettersyn.

Innspill sendes til:
postmottak@rennebu.kommune.no eller Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu innen 27.06.2018.

Eventuelle spørsmål rettes til assisterende rådmann Lill Hemmingsen Bøe på e-post lill.boe@rennebu.kommune.no
eller telefon 72 42 81 00.

Publisert: 15. mai 2018 ▪ Sist endret: 15. mai 2018