Til innholdet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Rennebu kommune for perioden 2015 - 2019.

Kommunedelplan idrett 2015 - 2019  vedtatt 03.09.2015

Publisert: 1. juli 2009 ▪ Sist endret: 31. januar 2018