Til innholdet

Kommuneplan

Overordnet plan for virksomheten i Rennebu kommune.

Kommuneplanen er delt opp i samfunnsdelen og arealdelen i tillegg til kommunedelplaner.
Plan- og bygningsloven stiller krav til at hver kommune skal ha en slik plan.
Kommuneplanen er langsiktig planlegging, gjerne for et tidsrom på 10 år eller mer. Det skal imidlertid vurderes om det er nødvendig med revisjon/rullering underveis i en slik planperioden, som oftest knyttet til valgperiodene.

Publisert: 26. mai 2009 ▪ Sist endret: 7. september 2010
PBL hos Lovdata