Til innholdet

Arealdelen

Arealdelen angir til hvilke formål og tiltak arealene i kommunen kan brukes til. Arealdelen skal vise sammenhengen mellom ønsket samfunnsutvikling og arealbruk.

Arealdelen består av et oversiktskart med tilhørende teksthefte med beskrivelse, bestemmelser og retningslinjer.

Det foreligger også kommunedelplaner for E6 Ulsberg - Løklia vedtatt 19.9.2013 og for Rv3 Hedmark grense - Ulsberg vedtatt 19.6.2014.

Ny kommuneplan med samfunnsdel for perioden 2013 - 2025 med bestemmelser og retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret den 24.10.2013.

Kommuneplanens arealdel 2014 med beskrivelse og bestemmelser ble vedtatt av kommunestyret den 20.11.2014.

Plankart (pdf)

Beskrivelser og retningslinjer (pdf)

Publisert: 9. juni 2009 ▪ Sist endret: 17. november 2015