Til innholdet

Planprogram

Planprogrammet er arbeidsbeskrivelsen for hva samfunnsdelen og arealdelen skal inneholde og hvordan arbeidet skal gjennomføres og utarbeides.

Vedtatt i kommunestyret sak 21/13 den 23. mai 2013.

Planprogram (Planregisteret)

Publisert: 2. desember 2013 ▪ Sist endret: 12. mai 2014